Bugsfely

Wednesday, July 19, 2006

Pag-uugali ang batayan ng lahat

Bella Angeles-Abangan

“The crown glory of life is character. It is the noblest possession of a man-constituting a rank in itself and an estate in the general ‘good will’ dignifying every station and exalting every position in society. It exercise a greater power than wealth and secure all the honor, without the jealousness of fame. It carries with an influence which always tells, for it’s the results of proved honor, rectitude and consistency-qualities, which perhaps more than any other command the general confidence and respect of mankind.”

Ang pag-uugali ng isang tao ang batayan ng lahat ng tagumpay sa buhay. Ang kayamanang ito na hindi mapapantayan ang ugali ng isang tao.

Iyan ang sinulat ni Dr. Sidney N. Bremer sa kanyang aklat, Successful Achievement.

Ang isang mayamang bulok ang budhi ay taong hindi igagalang wala siyang karangalan.

Ang taong matalino pagkat mataas ang kanyang puwesto ngunit kung marami siyang bisyo na nakakahiya ay wala rin siyang dignidad.

Dito umikot ang istorya na ni J. Hawes.

“Character is power- is influence; it makes, creates fund, draws, patronage and support; and open a sure and easy way to wealth, honor and happiness.”

Iyan ang nagagawa ng mabuting pag-uugali. Ito ay lakas impluwensiya, hindi maghihirap at magiging maligaya.

Ang pagiging matapat ng isang tao sa Diyos at sa kapwa ay isang kayamanan.

Iyong isang ama na nagkaroon ng malaking pakinabang sa pinapasukan niyang trabaho ay natuto pang pagnakawan ang kumpanyang bumubuhay sa kanyang pamilya.

Ang mga perang kanyang tinatanggap ay binibigyan siya ng resibo na peke pagkat siya ang naglimbag.

Nang mag-imbistiga ang may-ari kung bakit marami silang utang sa bateryang pinagkukunan ay naroon ang pagtuklas. Na hindi ipinapasok ni Salud ang bayad. May sampung taon na siyang naglilingkod sa tindahan na iyon ng baterya. Napakarami niyang biyaya.

Hindi kayang mabayaran ni Salud ang kanyang mga ninakaw na pera pagkat ipinagawa niya ito ng kanilang bahay.

Pagkaraan ng ilang panahon dahil walang pinagkukunang pera si Salud ay naibenta niya ang kanyang ipinagawang bahay. At ang pera na pinagbilhan ay kulang pa sa mga utang. Nauuwi sa malaking kahihiyan kapag hindi naging matapat ang isang tao.

Noong nagkaroon ng digmaan ang Amerika at Inglatera ay nabilibid si Richard Jockson. Hindi niya nagustuhan ang pamamalakad military ng kanyang bansa.

Kayat nakapagsabi si Jockson na sa Inglatera na lamang siya magpapalista bilang kawal.

Ipinapiit si Jackson. Nakakalaya siya sa araw at sa gabi ay doon siya natutulog sa kulungan. Binigyan siya ng ganitong kundisyon sa ganda ng kanyang record.

Noong nagkaroon ng bista sa kabilang bayan ay humiling si Jackson na siya na lamang ang pupunta. Sa kanyang pagtungo doon nakita niya si Mr. Edward, myembro ng council ng paglilitis na kilala na. Tinanong siya kung saan siya pupunta. Ito ang tugon ni Jackson:

“To Springfield, Sir to be tried for my life,”

Nahatulan siya ng kamatayan at nagtanong ang hukom kung may tututol.

Tumutol si Mr Edward at sinabi ang karapatan ni Jackson. Maaari siyang tumakas pagkat wala siyang kasamang mga alagad ng batas.

Noon din ay pinakawalan si Jackson sa salang treason.

Maging sa pag-aasawa ang dapat na unang isaalang-alang ng isang ikakasal ay kung karapatdapat ba ang taong kanyang kakasamahin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home